วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการเปิดตาดอกมะนาวนอกฤดู


- ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบในการฉีดเปิดตาดอกกระตุ้นทางใบ โดยสูตรที่ต้องเตรียมมีดังนี้
                - น้ำเปล่า                                                               200 ลิตร
                - ซิลิโคเทรซ                                                         50 กรัม
                - ไวตาไลเซอร์                                                     50 กรัม
                - ไคโตซาน MT                                                  50 ซีซี.
                - ฮอร์โมนไข่ (สูตรที่ให้ทำข้างต้น) 200 ซีซี.
                - น้ำมะพร้าวอ่อน                                               1,000 ซีซี.
                - น้ำตาลทราย                                                       500         กรัม
นำส่วนผสมต่าง ๆ เทลงในน้ำ 200 ลิตร แล้วคนให้ละลายจนหมด หากสมาชิกท่านใดไม่ได้ใช้ถัง 200 ลิตร อาจจะใช้ถัง 20 ลิตร หรือ 100 ลิตร ก็ให้ลดอัตราการผสมตามสัดส่วนลงมาครับ ในการผสมสูตรเปิดตาดอกฉีดพ่นให้เทส่วนผสมต่าง ๆ รวมกันในน้ำ 200 ลิตรแล้วคนให้ละลายและฉีดพ่นต่อไปขั้นตอนไม่มีอะไรยุ่งยากครับ    
- ขั้นตอนการเปิดตาดอก (ปฏิบัติ)
ขั้นตอนที่ 1 นำฮอร์โมนไข่ที่หมักไว้จนครบ 10-15 วัน มาราดรดที่บริเวณทรงพุ่มมะนาวแบบทั่วทรงพุ่ม โดยสเปรย์ให้กระจายจนเปียกชุ่มโชก โดยใช้ฮอร์โมนไข่ 2 ลิตร ผสมกับน้ำ 200 ลิตร ทำกัน 2-3 ครั้งในช่วงก่อนการเปิดตาดอกหรือในช่วงเปิดตาดอกก็ได้ ในกรณีที่ฉีดพ่นทางใบแล้วมะนาวสภาพต้นไม่เหลืองใบไม่ร่วงหรือยังไม่ยอมแตกตาดอกออกมาตามข้อตาใบ ให้ทำการราดรดฮอร์โมนไข่หลาย ๆ ครั้งเพื่อบังคับให้มะนาวออกดอกภายในเดือนตุลาคมนี้ให้  
ขั้นตอนที่ 2 ฉีดพ่นสูตรเปิดตาดอกทางใบข้างต้นอย่างน้อย 3 วัน/ครั้ง หรือทุกวัน เกษตรกรอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งที่ต้องฉีดพ่นสูตรเปิดตาดอกบ่อยครั้งหรือทุกวัน ซึ่งจำเป็นมากที่จะต้องยอมเหนื่อย เพราะหากพลาดการออกดอกเดือนนี้ก็จะต้องรอปีหน้า หรือมะนาวของเราอาจจะไปออกดอกพร้อม ๆ กับเพื่อนบ้านที่สามารถกักน้ำได้ในเดือนพฤศจิกายน ทำให้ผลผลิตมะนาวของเราเสี่ยงในช่วงการเก็บขายคืออาจจะได้ราคาถูกนั่นเอง
การฉีดพ่นสูตรเปิดตาดอกทางใบจะฉีดทั้งเดือนจะมากหรือน้อยกระทั่งมะนาวออกดอกนั้นขึ้นอยู่กับสภาพต้นมะนาว พื้นฐานการเตรียมต้นตั้งแต่เริ่มแรก (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม) การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อเร่งความสมบูรณ์ของต้นจนไนโตรเจนตกค้างในดินเป็นจำนวนมาก สภาพฝนที่ตกมามีปริมาณมากน้อยแค่ไหน  หากมีปริมาณไนโตรเจนในดินมากฝนตกบ่อย ก็จะทำให้ต้องฉีดพ่นสูตรกระตุ้นตาดอกมากครั้งขึ้นเป็นเงาตามตัวครับ
การราดรดฮอร์โมนไข่และการฉีดสูตรเปิดตาดอกทางใบอาจจะทำให้สภาพต้นมะนาวมีอาการเหลืองใบหลุดร่วงไม่ต้องตกใจว่ามะนาวผิดปกติหรือรากเน่าโคนเน่าหรือเปล่า มะนาวเราจะตายหรือเปล่า เป็นเรื่องปกติของการเปิดตาดอกเพราะสูตรนี้จะทำให้ใบแก่เร็วมาก การราดรดฮอร์โมนไข่และฉีดพ่นสูตรเปิดตาดอกทางใบไม่จำเป็นต้องรอใบแก่แล้วค่อยเปิดนะครับให้เปิดกระทั่งใบอ่อนนั่นแหละครับเพราะหากรอเดี๋ยวจะไม่ทันการณ์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การฉีดพ่นสูตรเปิดตาดอกทางใบอาจจะทำให้เกิดโรคแคงเกอร์ได้ง่าย จึงแนะนำให้สมาชิกหมักบีเอส-พลายแก้วผสมร่วมกับสูตรเปิดตาดอกด้วย เพื่อป้องกันและกำจัดแคงเกอร์ที่ระบาดในช่วงหน้าฝนและการเปิดตาดอก โดยอาจจะทำการหมักและฉีดพ่นสัก 3-5 วันครั้ง ไม่ต้องหมักทุกครั้งที่ฉีดพ่นสูตรเปิดตาดอก
หากท่านเกษตรกรที่ปลูกมะนาวหรือผู้ที่สนใจและคิดที่จะปลูก ต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องมะนาวทั้งวิธีการปลูก การดูแล การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูเพิ่มเติมโทรเข้ามาคุยกับผู้เขียนจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่ โทร. 08-1646-0212 ยินดีให้คำแนะนำครับ
เขียนและรายงานโดย : คุณสามารถ บุญจรัส (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro. com
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2554 เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com
เดือนตุลาคมเริ่มมาถึง พื้นที่ในหลาย ๆ จังหวัดของประเทศไทยที่ใกล้กับลุ่มแม่น้ำสายต่าง ๆ ยังประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วม หลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือผู้เขียนก็ขอเอาใจช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปได้ด้วยดีครับ ปีนี้ (2554) ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามีจำนวนมากกว่าปีก่อน ๆ หลายเท่า สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะนาวและกำลังเริ่มเปิดตาดอกกันในเดือนตุลาคมจะประสบกับปัญหาเปิดตาดอกแล้วมะนาวแตกใบอ่อนทำให้พลาดการออกดอกในเดือนที่ต้องการ สมาชิกของชมรมฯ หลาย ๆ ท่านที่ติดตามบทความเกี่ยวกับการบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูอาจจะเริ่มฉีดพ่นเปิดตาดอกกันตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนหวังว่าสมาชิกหลาย ๆ ท่านมะนาวคงเริ่มออกดอกกันบ้างแล้วนะครับ
มาทบทวนขั้นตอนการเปิดตาดอกมะนาวสำหรับสมาชิกใหม่ที่ปลูกมะนาวและกำลังจะบังคับให้มะนาวออกดอกในเดือนตุลาคมนี้แบบพอสรุป
- ขั้นตอนการเตรียมฮอร์โมนไข่ ใช้ไข่ไก่ 5 กิโลกรัม, กากน้ำตาล 5 ลิตร, ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลูก, บีทาเก้น 1 ขวด เมื่อได้วัตถุดิบครบแล้วขั้นตอนแรกนำไข่ไก่มาตอกใส่ถังหมัก แยกเปลือกไข่ออก เมื่อตอกไข่จนครบ 5 กิโลกรัมแล้ว ให้นำเปลือกที่เราแยกไว้ไปโขลกหรือบดให้ละเอียดเทใส่รวมกับไข่ที่เราตอกใส่ไว้ในถัง จากนั้นใส่กากน้ำตาลลงไป 5 ลิตร อย่าเพิ่งคน บดลูกแป้งข้าวหมากให้ละเอียดเทใส่แล้วตามด้วยบีทาเก้น 1 ขวด จากนั้นคนให้เข้ากัน แล้วปิดปากถังโดยใช้ถุงพลาสติกคลุมแล้วมัดปากด้วยยางในจักรยานยนต์ ใช้ไม้แหลมเจาะรูปที่ถุงพลาสติกหลาย ๆ รูเพื่อให้ก๊าซที่เกิดจากการย่อยของจุลินทรีย์ผ่านออกมา ห้ามปิดปากถังจนสนิทไม่มีอากาศเข้าออกโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ถังหมักบวมและระเบิดได้ครับ เมื่อทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ต่อไปก็แค่ต้องเปิดถังหมักคนทุกวัน ทำอย่างนี้ไปประมาณ 10-15 วันฮอร์โมนไข่ของเราก็พร้อมที่จะนำไปสู่การใช้เปิดตาดอกแล้วละครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น